Interim Management

Działania nasze są prowadzone w oparciu o umowę na czas określony (z możliwością przedłużenia współpracy) i obejmują:

  • analiza i stworzenie struktur firmy,
  • zbudowanie zaufania oraz pozyskanie zaangażowania kadry menedżerskiej do powstających projektów,
  • prowadzenie projektów rekrutacyjnych w związku ze zmianą struktur organizacji, w tym: pozyskiwanie oraz selekcja nowych pracowników,
  • weryfikacja potrzeb związanych z rozwojem pracowników, poszukiwanie możliwości ich realizacji, angażowanie zarówno specjalistów oraz kadry menedżerskiej do zwiększania swoich kompetencji,
  • budowanie/rozwijanie narzędzi do ocen wewnętrznych dla pracowników.