Koncepcje biznesowe i strategie rozwoju

Stworzenie optymalnego modelu biznesowego jest dla menedżerów wyższego szczebla jednym z najważniejszych priorytetów, niezależnie od branży, w której działają.

Deregulacja rynków, zmiany technologiczne, globalizacja i zrównoważony rozwój powodują modyfikacje strategii i modeli biznesowych. Zmienność otoczenia tworzy nowe szanse jak i zagrożenia dla biznesu powodując nieustanne modyfikacje strategii i modeli biznesowych. Oferujemy pełne wsparcie klientów w zakresie:

  • Tworzenie strategii biznesowej

  • Ocenę istniejącej strategii

  • Wskazanie nowych obszarów działania

  • Wejście w nowe obszary

  • Modele biznesowe – tworzenie nowych oraz zmiana obecnych

  • Analizy oraz badania rynku i trendów rynkowych