Lotnictwo

Lotnictwo obejmuje ogół zagadnień związanych z wszelkiego rodzaju statkami powietrznymi, pojazdami zdolnymi do samodzielnego lotu w powietrzu oraz infrastrukturą naziemną.

W węższym znaczeniu lotnictwo to nazwa gałęzi gospodarki, w tym przemysłu, infrastruktury naziemnej, transportu, handlu oraz usług społecznych z użyciem statków powietrznych (głównie samolotów).