Szkolenia

Wykorzystując bogate doświadczenie i zdobytą wiedzę pragniemy poszerzyć naszą ofertę dla potencjalnych klientów o prowadzenie szkoleń z zakresu:

 • zarządzania nieruchomościami,

 • zarządzanie produkcją,

 • zarządzanie jakością,

 • prawno-podatkowe i księgowe,

 • bhp i ppoż,

 • ratownictwo

 • i inne na zapytanie klienta.

Dzięki szkoleniom, poprawianiu umiejętności pracowników, firma zapewni sobie fachową kadrę dobrze wyszkolonych pracowników, a przez to zwiększy efektywność i wydajność ich pracy oraz swoje zyski. Przedsiębiorstwo, w którym personel pracuje w dobrych warunkach pracy, przyjaznej atmosferze, kierownictwu, które rozumie jego potrzeby, jest na najlepszej drodze do własnego rozwoju oraz ciągłego doskonalenia. Szkolenia sprawiają, iż personel zwiększa swoją pomysłowość, innowacyjność, zyskuje nowe spojrzenie na wykonywane dotychczas rutynowo zadania.

Projekty szkoleniowe przygotowujemy uwzględniając:

 • kulturę organizacyjną, preferowane wartości postawy i zachowania

 • cele organizacji, jakie powinny być zrealizowane na szkoleniu

 • specyfikę branży i strategie funkcjonowania na rynku

 • indywidualne potrzeby uczestników w zakresie rozwoju

 • problemy, jakie powinny być rozwiązane za pomocą szkolenia