Organizacja i zarządzanie

Działalność operacyjna

Przygotowujemy rozwiązania zagadnień zarządczych, których celem jest redukcja kosztów oraz poprawa efektywność działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Przekłada się to bezpośrednio na wzrost ekonomiczny organizacji. Innowacyjne podejście do zagadnień zarządczych w organizacji, pozwala na efektywne wdrażanie zmian dotyczących działalności operacyjnej firmy.

Zakres naszych działań może obejmować:

 • ocenę aktualnej sytuacji – szczegółową analizę problemów, dla ustalenia obszarów krytycznych,

 • przygotowanie procesu restrukturyzacji – wskazanie niezbędnych zmian i dobór efektywnych metod zarządzania,

 • wdrożenie przygotowanego projektu,

 • nadzorowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa – wprowadzanie procedur i controlling,

 • okresowy monitoring zgodności – checkpoint procesu kierowania firmą,

 • audyt aktualnego stanu raportowania i budżetowania,

 • określenie struktury organizacyjno-funkcjonalnej przedsiębiorstwa,

 • określenie struktury przychodów i kosztów w przedsiębiorstwie.

Optymalna Struktura organizacyjna

Optymalizujemy struktury organizacyjne, poprawiamy dopasowanie zasobów ludzkich i ich kompetencji do realizacji zadań (strategii firmy) dla zwiększenia konkurencyjności i przyspieszenia rozwoju przedsiębiorstwa. Dokonujemy analizy procesów zachodzących w organizacji oraz wprowadzamy zmiany struktur organizacyjnych. Lepsze dopasowanie ludzi i ich kompetencji do realizacji zadań i strategii firmy, istotnie wpływa na efektywność działalności przedsiębiorstwa.

Działania, które wykonujemy w ramach doskonalenia organizacji przedsiębiorstwa, to m.in.:

 •  przebudowa i reorientacja przedsiębiorstwa dla zwiększenia konkurencyjności i przyspieszenia efektywności,
 • reorganizacja i zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa,
 • procesy i procedury – wdrażanie konkretnych rozwiązań,
 • integrację oraz reorganizację po transakcjach fuzji i przejęć.

 

W ramach optymalizacji organizacji oferujemy również usługi z obszaru HR, które realizujemy poprzez naszego partnera. Zakres tych usług powinien być poprzedzony wnikliwymi działaniami HR, które obejmują:

 • analizę personalną firmy,

 • reorganizację i restrukturyzację zatrudnienia,

 • opis i wartościowanie stanowisk pracy,

 • karierę i rozwój pracowników,

 • budowę systemów wynagradzania i systemów motywacyjnych,

 • systemy ocen,

 • rekrutację zewnętrzną i wewnętrzną.